25 July 2017
0 Comments

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής η φουτουριστική λύση για τις μαθησιακές δυσκολίες

Φανταστείτε μια τάξη του μέλλοντος. Σίγουρα ο καθένας μας οραματίζεται κάτι διαφορετικό ,όλοι όμως ακούμε φωνές παιδιών παράπονα, γέλια και ερωτήσεις. Η γνώση είναι από τα πιο βασικά εργαλεία που μπορεί να προσφέρει κάποιος στο παιδί του, ωστόσο υπάρχουν διαφορά εμπόδια που μπορούν να εμφανιστούν και να δυσκολέψουν τον δρόμο της μάθησης. Ένα από αυτά είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα τελευταία χρονιά έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που αναγνωρίζεται ότι εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, λοιπόν η δικιά μου μελλοντική τάξη έχει ακόμη ένα επιπλέον σημαντικό συστατικό. Την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Και δεν αναφέρομαι σε μία ένταξη μόνο ως φυσική παρουσία των μαθητών μέσα στη τάξη αλλά μία ουσιαστική συμμετοχή στη καθημερινή διαδικασία μάθησης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλά θεραπευτικά προγράμματα και στρατηγικές αντιμετώπισης της οικείας διαταραχής, δίνοντας έμφαση στο μαθησιακό στυλ (learningstyle) του κάθε παιδιού. Η ένταξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτά τα προγράμματα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην υπέρβαση των δυσκολιών και των ελλείψεων του παιδιού στη σχολική πράξη.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κερδίζουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο έδαφος στη ζωή μας. Έχουν ήδη αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε. Η λογική συνέπεια είναι να αλλάξουν και τη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και τις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύσσουν και να καλλιεργούν οι μαθητές. Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διδασκαλία είναι ότι ενσωματώνει πολυαισθητηριακά στοιχεία (οπτικά, ακουστικά, κιναισθητικά) (Rooms, 2000). Η J. Day (1995) περιγράφει τρεις τρόπους με τους οποίους οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη μάθηση:
απομακρύνοντας τα ‘’φυσικά’’ εμπόδια, δηλαδή κυρίως εμπόδια που έχουν σχέση με δυσκολίες κινητικότητας (physical access),
παρουσιάζοντας τα μαθήματα με διαφορετικούς τρόπους (cognitive access),
υποστηρίζοντας τους μαθητές σε ιδιαίτερους τομείς δυσκολιών (supportive access).
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών από παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι η δύναμή τους να δίνουν κίνητρο για μάθηση (Brooks, 1997). Επιπλέον ενισχύοντας τη συγκέντρωση της προσοχής βοηθούν τους μαθητές να δείξουν πόσο πραγματικά έχουν κατανοήσει κάτι (Detheridge, 1996). Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η δουλειά στο computer είναι μια προσωπική ενασχόληση η οποία μειώνει την έκθεση του μαθητή σε αρνητική κριτική ενώπιον των συμμαθητών του (Brooks, 1997).
Το γράψιμο για ένα μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες είναι μια επίπονη εργασία. Το να γράψει ένα κείμενο σε χαρτί σημαίνει ότι πρέπει να συνδυάσει τις δύσκολες διαδικασίες του γραψίματος (με το χέρι), της ορθογραφίας και της επιλογής περιεχομένου. Προγράμματα εξάσκησης μέσω παιχνιδιού ή μέσω ασκήσεων μπορούν να δώσουν κίνητρο στα παιδιά αυτά να εξασκήσουν και να βελτιώσουν την ορθογραφία τους. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον μάθησης αφού οι μαθητές βλέπουν τη λέξη, την ακούν και μετά πρέπει να τη γράψουν (Crivelli, 2000).
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης μεγάλες δυσκολίες στην κατάκτηση της ανάγνωσης. Κι ακόμη κι όταν με πολλούς κόπους κατακτήσουν την ανάγνωση η σχέση τους με τα βιβλία δεν είναι η καλύτερη. Απαραίτητα στοιχεία ενός τέτοιου προγράμματος, ώστε να είναι αποτελεσματικό με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι:
η αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή και μαθητή
η υπογράμμιση των λέξεων που διαβάζονται από τον εκφωνητή
ο απόλυτος έλεγχος από την πλευρά του μαθητή
οι ζωντανές εικόνες και οι ήχοι.
Για κάθε δυσκολία είτε στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην αποκωδικοποίηση είτε στην γραφή υπάρχουν προγράμματα και παιχνίδια που μπορούν να διευκολύνουν όλους τους μαθητές και να τους προσφέρουν μια πιο θετική εμπειρία στην μάθηση άλλα και στην ευκολότερη τους ένταξη στην τάξη και στην ανύψωση της ψυχολογίας των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους όπως σε προγράμματα που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στις ίδιες ασχολίες.
Μέσω την ένταξη υπολογιστών οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με θετικά και αρμονικά αποτελέσματα με ευχαρίστηση και καλή ψυχολογία, μιας και είναι ένα από τους πιο συναιτίους τομείς που πρέπει να υπάρχει σε ισορροπία στην ζωή ενός παιδιού. Ο συνδυασμός της σωστής εκπαιδευτικής πρακτικής με την ένταξη υπολογιστών μέσα στο μάθημα (διαδραστικοί πίνακες, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια κλπ) και το σωστό περιβάλλον θα αποτελέσει την λύση των οποιοδήποτε εμποδίων μπορούν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Όπως είπε ο φιλόσοφος και δάσκαλος Paolo Freire: “ Η γνώση αναδύεται μόνο μέσα από την ανακάλυψη και την επανεφεύρεση, από την ανήσυχη, ανυπόμονη και συνεχιζόμενη ελπιδοφόρα διερεύνηση”.

0 Comments

LEAVE A COMMENT